YÊU CẦU MÁY TÍNH CÀI ĐẶT PHẦN MỀM


   Yêu cầu về thiết bị phần cứng và hệ điều hành :

    • Hầu hết các máy tính cá nhân sẽ chạy được ứng dụng lập Hóa đơn điện tử M-invoice.
    • Tuy nhiên hiện tại ứng dụng Hóa đơn điện tử mới chỉ chạy được trên nền phần cứng được Windows hỗ trợ
    • Yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy tính như sau:

*   Bộ vi xử lý Intel hoặc các thiết bị xử lý tương thích

*  Tốc độ tối thiểu PII 400 MHz (hoặc Celeron 567 MHz)

*  Hệ điều hành Windows2007 trở lên

                                 

    Yêu cầu về các phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt Unicode :


    • Ứng dụng  hỗ trợ font chữ Unicode do đó đòi hỏi máy tính phải được cài đặt phần mềm hỗ trợ gõ font Unicode.


    • Hiện tại ứng dụng chỉ nhận được tiếng Việt khi dùng bộ gõ Unikey và theo kiểu gõ là TELEX

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle