HƯỚNG DẪN ĐẶT MUA PHẦN MỀM


Các bước đặt mua phần mềm

   • B1: Điền mẫu đăng ký sử dụng kèm theo đầy đu thông tin liên hệ . Gửi email về mail: info@minvoice.vn
   • B2: M-invoice có trách nhiệm giao lại cho từng đơn vị phụ trách trên từng địa bàn các khu vực để liên hệ và chuẩn bị hồ sơ
   • B3: Hoàn tất hồ sơ phát hành hóa đơn điện tử
   • B4: Kích hoạt và hướng dẫn sử dụng

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer